Sätt ihop det ni vill från menyn

Om man väljer något av paketen ovan och är minsta 25 personer ingår:
Lokalhyra 
Personal
Städning